galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Local dous sito na planta baixa da casa sinalada co número seis da rúa Arxentina n.º 6, que vén ser a situada á dereita do edificio e destinada a prazas de garaxe, cunha superficie construída de 181,54 m2 e superficie útil de 178,99 m2.
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/09/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón: Local na entreplanta do edificio A, que forma parte do conxunto urbanístico sito na estrada de Castela, sen número (parcela Cocheiras), destinado a usos comerciais, da superficie construída de mil douscentos corenta e nove metros cadra
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón: Labradío no Lugar do Ponto, coñecido por Cortina de Arriba, parroquia de Santa Rita, da superficie de trescentos vinte e cinco metros cadrados.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Sada. Piso destinado a vivenda, identificado coa letra "B", no número 16 da rúa Párroco Villanueva. Superficie útil de 66 m2. Ten como anexo unha praza de garaxe e un trasteiro
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/09/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Ares -Vivenda sita en Avenida do Mazote s/n en Ares,da planta baixa con letra A e da superficie construída de sesenta e oito metros cadrados. -Vivenda de planta baixa con letra B na Avenida do Mazote s/n,portal uno no municipio de Ares,da su
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE ARTEIXO URBANA.- PLANTA BAIXA NO PORTAL 3 DUN EDIFICIO, SINALADO CO NÚMERO 3 DA RUA DÁ CODESEIRA, NO LUGAR DE TORROAL-MEICENDE, PARROQUIA DE PASTORIZA, MUNICIPIO DE ARTEIXO,. É UN LOCAL QUE OCUPA A SUPERFÍCIE ÚTIL DE CENTO CORENTA E DOUS METR
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE SADA NUMERO TRES.PISO SEGUNDO,DA CASA SINALADA CO NUMERO CATRO DA RÚA SEN NOME, HOXE RÚA VENEZUELA, DESTINADO A VIVENDA.OCUPA A SUPERFICIE CONSTRUÍDA,CON INCLUSION DOS VOOS,DE SESENTA METROS METROS SETENTA E OITO DECIMETROS CADRADOS, E UTIL D
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE NARÓN Piso terceiro centro,do portal número oito,do portal número oito,do edificio situado onde chaman Amenadás,lugar de Freixeiro.Ten como anejos unha praza de garaxe sita na planta baixa do edificio e un trasteiro sito na planta baixo cuber
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE PORTO DO SON. PRAZA DE GARAXE SINALADA CO NÚMERO 28H, SITA NA PLANTA DE SOTO -2, DUN EDIFICIO SINALADO CON NÚMERO 13 DA AVENIDA DA CONSTITUCIÓN.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE NARÓN. PISO 2º DR DO PORTAL NÚMERO 2 DEL EDIFICIO SITUADO ONDE CHAMAN AMENADAS, LUGAR DE FREIXEIRO, DESTINADO A VIVENDA E DA SUPERFICIE DE 90 M2
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Val do Dubra Leiras rústicas 427 e 415 do plano oficial de concentración parcelaria da zona de Santa Mariña de San Román.
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/09/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Miño 1/3 Parte Proindivisa de vivenda unifamiliar número dezaoito na fileira este (a terceira en sentido sur-norte) componse de planta baixa e alta,situándose na planta baixa o garaxe e dous soportais,un anterior de acceso e outro posterior p
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/09/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar