galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Cabana: RÚSTICA: LEIRA DE NOME REQUEIXO TAMÉN COÑECIDA POR CAMPO DÁ SEXTEIRA, A MONTE BAIXO NA PARROQUIA DE CANDUAS, MUNICIPIO DE CABANA. DE CINCO AREAS E CORENTA E NOVE CENTIAREAS
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/08/2018
Tipo de bens: Mobles
Localización:
Concello de Touro: Lg da Mina s/n GRÚA SAEZ S46 Nº SERIE 1860/03
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/08/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE PADRÓN: URBANA: PRAZA DE MOTO MARCADA CO NÚMERO M-2, NO SOTO PRIMEIRO DO EDIFICIO SITO NA AVENIDA DE CAMILO JOSÉ CELA. CUNHA SUPERFICIE ÚTIL DE 7,59 METROS CADRADOS
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/08/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Corcubión: Prazas de garaxe no Campo da viña e no Rio Quenxe Concello de Cee: Leiras urbana na rúa Buenaventura Castro e en Camiños Chans.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/08/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE NARÓN: Casas de dous corpos sita no lugar do Ponto,estrada de Castela seiscentos trinta e catro,parroquia de San Martín de Jubia CONCELLO DE FERROL: Local en planta baixa,destinado a garaxe,no edificio situado nunha rúa en proxecto,esquina
Estado:
Vixente

Poxa o día 25/04/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
MUNICIPIO DE CABANA: 12,50% da Leira nº 3 Apartamento B e 12,50% da Leira nº 2 Apartamento A en planta alta do edificio do complexo denominado Porto Monteblanco destinado a Hotel-Apartamento
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/07/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE TEO URBANA: CASA SITA EN XESTEIRA E TRASTOY, NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CACHEIRAS-RECESENDE. COMPOSTA DE SOTO, 1 BAIXO E PLANTA ALTA, DA SUPERFICIE DE 100 METROS CADRADOS, A CAL XUNTAMENTE CO TERREO NON EDIFICADO FORMAN UNHA SOA
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/07/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE SADA URBANA.- A PARTICIPACIÓN INDIVISA DE QUINCE / CATROCENTAS DOCE AVAS PARTES DA LEIRA NÚMERO UNO, COMÚN A TODOS Os PORTAIS DA PRIMEIRA FASE, BLOQUES I E II, E PLANTA BAIXO RASANTE DA ZONA VERDE 1-A, FORMANDO PARTE DO PLAN PARCIAL PRAIA
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/07/2018
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Carnota: VARIAS LEIRAS RÚSTICAS SITUADA EN TERMOS DA PARROQUIA DE LIRA
Estado:
Vixente

Poxa o día 22/03/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO RIBEIRA: URBANA: CASETA DE PLANTA BAIXA SINALADA CO Nº 18 DA RÚA FARIÑA FERREÑO, HOXE NÚMERO 16 DA RÚA ALEXANDRE BÓVEDA, DA CIDADE DE SANTA UXÍA DE RIBEIRA, QUE OCUPA A SUPERFICIE APROXIMADA DE CORENTA METROS CADRADOS.
Estado:
Vixente

Poxa o día 21/03/2018 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Corcubión: Prazas de garaxe no Campo da viña e no Rio Quenxe Concello de Cee: Leiras urbana na rúa Buenaventura Castro e en Camiños Chans.
Estado:
Vixente

Poxa o día 21/03/2018 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Betanzos 8260/10000 do pleno dominio de : Local dous sito na planta baixa da casa sinalada co número seis da rúa Arxentina nº.6, que vén ser a situada á dereita do edificio e destinada a prazas de garaxe, cunha superficie construída de 181,5
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2018