galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Padrón. EL USUFRUCTO DE: EDIFICACIÓN SEÑALADA CON EL NÚMERO 55 SITA EN EL LUGAR DE CORTIÑAS, PARROQUIA DE HERBÓN. CONSTA DE PLANTA DE SEMISÓTANO DE LA SUPERFICIE DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS; PLANTA BAJA DE LA SUPERFICIE DE CIENTO CUAR
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón PISO TERCERO, DESTINADO A VIVIENDA, DEL EDIFICIO SITUADO DÓNDE LLAMAN CHANTADO, PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO, AYUNTAMIENTO DE NARÓN, DE LA SUPERFICIE DE NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
DIVERSAS VIVENDAS E GARAXES EN CEDEIRA (AVENIDA DE ESPAÑA 14-16) E UN TERREO EN NARÓN (SITIO DE GÁNDARA DE ALTEA)
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Negreira. 1/4 Indiviso con carácter privativo de Finca del Cotón, integrada por casa, jardín, patios, capilla y casita unida, parque, huerta y terreno.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE FERROL SEMISÓTANO NO EDIFICIO SINALADO COS NÚMEROS 14 E 15 DA RÚA SANTIAGO, NA GRAÑA, PARROQUIA DE BRIÓN. LOCAL SEN DIVIDIR. TEN COMO ANEJO O PATIO SITUADO ÁS SÚAS COSTAS, DE 99M2
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/03/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE ROIS URBANA: PRAZA DE GARAXE Nº 24, REPRESENTA 1/21 AVA PARTE DA LEIRA Nº 17642, NA PLANTA DE SOTO S-1 DO EDIFICIO DENOMINADO BLOQUE DOUS AO SITIO DE PEREIRIÑAS NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE SANTA MARIA DE URDILDE. CUNHA 1 SUPERFICIE
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/03/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón TERREO URBANO A MONTE, DA SUPERFICIE DE 989 METROS CADRADOS, AO SITIO DE FAXIN, TAMÉN COÑECIDO COMO COTELO, PARROQUIA DE PEDROSO. LINDEROS: NORTE, MANUEL COUCE PEREIRA; SUR, LYNDA JOSETTE DUFOUR E DON JOSE ALVES; LESTE, CAMIÑO PÚBLIC
Estado:
Vixente

Poxa o día 28/03/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE NARON VARIAS VIVENDAS DO EDIFICIO, DA FASE II INTEGRANTE DO CONXUNTO INMOBILIARIO MONTE BOEIRA, SITO NA RUA CERRALLON, QUE ABARCA OS NUMEROS SETENTA E DOUS, SETENTA E CATRO, SETENTA E SEIS, SETENTA E OITO,
Estado:
Vixente

Poxa o día 28/03/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Santa Comba En lugar de mourelle, parroquia de montouto. Vivenda unifamiliar de planta sotano, destinada a garaxe, planta baixa, destinada a local libre, sen uso específico, e planta primeira, destinada a vivenda. Ten unido ao seu ao redor un
Estado:
Vixente

Poxa o día 28/03/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Cambre Piso segundo centro esquerda, do edificio sen número de policiía, na parcela m5 do polígono A Barcala. Bloque ao que corresponde o portal número uno; A súa superficie útil aproximada é de noventa metros cadrados.
Estado:
Vixente

Poxa o día 28/03/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón. Local de planta baixa do portal dous do edificio sito na rúa de nova apertura, transversal á rúa conde fenosa ao sitio de revolta, parroquia dos desamparados. Superficie construida de trescentos corenta e nove m2
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Fene. Terreo a labradío en "Campo das nogueiras" ou "chao da aldea" (parroquia de maniños). Superficie: unha área e oitenta e dous centiáreas. Leira 14150 do Rexistro de Pontedeume
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/04/2017