galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón: Local na entreplanta do edificio A, que forma parte do conxunto urbanístico sito na estrada de Castela, sen número (parcela Cocheiras), destinado a usos comerciais, da superficie construída de mil douscentos corenta e nove metros cadra
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/06/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón: Labradío no Lugar do Ponto, coñecido por Cortina de Arriba, parroquia de Santa Rita, da superficie de trescentos vinte e cinco metros cadrados.
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/06/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Ares -Vivenda sita en Avenida do Mazote s/n en Ares,da planta baixa con letra A e da superficie construída de sesenta e oito metros cadrados. -Vivenda de planta baixa con letra B na Avenida do Mazote s/n,portal uno no municipio de Ares,da su
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/06/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Anda
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón. -Local comercial en planta baixa,na á sur do edificio,portal tres,do conxunto residencial polígono de Vosa,bloque dezaseis,dezasete e dezaoito;da superficie de cento corenta e dous metros cadrados.
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/06/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Anda
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Praza de garaxe na planta semisótano,na estrada Garita-Espasante,municipio de Ortigueira,da superficie útil de nove metros cadrados.
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/06/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Arteixo. RUSTICA MONTE AO SITIO QUE CHAMAN RABOS DE ARRIBA, NA PARROQUIA DE SAN TIRSO DE OSEIRO; DE CABIDA CINCO MIL SETECENTOS NOVE METROS CADRADOS, E QUE LINDA:NORTE, CAMIÑO; SUR E LESTE, TERREOS DA AUTOVIA CORUÑA CARBALLO; E OESTE, CAMIN
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Paderne. Leiras 18178, 18095,18177, 8564 e 14228 do Rexistro da Propiedade de Betanzos
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Ribeira Trasteiros 1,5,9,10 e 11, no portal 2, planta 11, na rúa Cristóbal Colón.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concellos de Brión y Ames Trastero y Garaxe respectivamente.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/10/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE ARTEIXO URBANA.- PLANTA BAIXA NO PORTAL 3 DUN EDIFICIO, SINALADO CO NÚMERO 3 DA RUA DÁ CODESEIRA, NO LUGAR DE TORROAL-MEICENDE, PARROQUIA DE PASTORIZA, MUNICIPIO DE ARTEIXO,. É UN LOCAL QUE OCUPA A SUPERFÍCIE ÚTIL DE CENTO CORENTA E DOUS METR
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/06/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE NARÓN Piso terceiro centro,do portal número oito,do portal número oito,do edificio situado onde chaman Amenadás,lugar de Freixeiro.Ten como anejos unha praza de garaxe sita na planta baixa do edificio e un trasteiro sito na planta baixo cuber
Estado:
Vixente

Poxa o día 31/05/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE FERROL SEMISÓTANO NO EDIFICIO SINALADO COS NÚMEROS 14 E 15 DA RÚA SANTIAGO, NA GRAÑA, PARROQUIA DE BRIÓN. LOCAL SEN DIVIDIR. TEN COMO ANEJO O PATIO SITUADO ÁS SÚAS COSTAS, DE 99M2
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 1/09/2017