galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE LARACHA. LOCAL COMERCIAL EN AVENIDA DE CAIÓN, 12-BAIXO
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/05/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE PORTO DO SON. PRAZA DE GARAXE SINALADA CO NÚMERO 28H, SITA NA PLANTA DE SOTO -2, DUN EDIFICIO SINALADO CON NÚMERO 13 DA AVENIDA DA CONSTITUCIÓN.
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/05/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE ARES. 1/3 DO PLENO DOMINIO CON CARÁCTER PRIVATIVO DE: VIVENDA SITA NA RÚA DOS ANGELES NUMERO DOUS. CONSTA DE PLANTA BAIXA, DOUS PISOS E FAIADO. OCUPA 80M2
Estado:
Vixente

Poxa o día 11/05/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE BETANZOS SL VIVENDA SITUADA NA RÚA VALDONCEL, 47. TEN UNHA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 162 M2, SOBRE UNHA SUPERFICIE TOTAL DE 327M2
Estado:
Vixente

Poxa o día 11/05/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE NARÓN. PISO 2º DR DO PORTAL NÚMERO 2 DEL EDIFICIO SITUADO ONDE CHAMAN AMENADAS, LUGAR DE FREIXEIRO, DESTINADO A VIVENDA E DA SUPERFICIE DE 90 M2
Estado:
Vixente

Poxa o día 11/05/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Arteixo. RUSTICA MONTE AO SITIO QUE CHAMAN RABOS DE ARRIBA, NA PARROQUIA DE SAN TIRSO DE OSEIRO; DE CABIDA CINCO MIL SETECENTOS NOVE METROS CADRADOS, E QUE LINDA:NORTE, CAMIÑO; SUR E LESTE, TERREOS DA AUTOVIA CORUÑA CARBALLO; E OESTE, CAMIN
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/04/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Paderne. Leiras 18178, 18095,18177, 8564 e 14228 do Rexistro da Propiedade de Betanzos
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/04/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Ribeira Trasteiros 1,5,9,10 e 11, no portal 2, planta 11, na rúa Cristóbal Colón.
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/04/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concellos de Brión y Ames Trastero y Garaxe respectivamente.
Estado:
Vixente

Poxa o día 26/04/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Padrón. EL USUFRUCTO DE: EDIFICACIÓN SEÑALADA CON EL NÚMERO 55 SITA EN EL LUGAR DE CORTIÑAS, PARROQUIA DE HERBÓN. CONSTA DE PLANTA DE SEMISÓTANO DE LA SUPERFICIE DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS; PLANTA BAJA DE LA SUPERFICIE DE CIENTO CUAR
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón PISO TERCERO, DESTINADO A VIVIENDA, DEL EDIFICIO SITUADO DÓNDE LLAMAN CHANTADO, PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO, AYUNTAMIENTO DE NARÓN, DE LA SUPERFICIE DE NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
DIVERSAS VIVENDAS E GARAXES EN CEDEIRA (AVENIDA DE ESPAÑA 14-16) E UN TERREO EN NARÓN (SITIO DE GÁNDARA DE ALTEA)
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/06/2017