galego | castellano
: Servizos tributarios

Alleamentos de bens

Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Zas. Leira urbana nº4, DESVAN, dun edificio en Baio, Zas destinado a trasteiro e situado baixo cuberta. Áchase totalmente sen dividir. Sup. de 60m2
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello da Coruña. Vivenda. RÚA VISTA ALEGRE, Número: 10-12, Planta: 4, Porta: B. SUPERFICIE Útil: cincuenta metros, corenta e cinco decímetros cadrados. Cota: catro enteiros, oitenta e unha centésimas por cento, Orde: 16
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
URBANA. Número tres. LOCAL COMERCIAL da planta baixa, á esquerda do portal do edificio, con acceso directo desde a rúa e desde o anteportal do edificio, dunha casa na Travesia de Meicende á que corresponde o número seis, lugar de Meicende, parroquia de Pa
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE ARES: 50% do pleno dominio con carácter privativo Vivenda unifamiliar, composta de planta de soto, cunha superficie apróximada de cento setenta e tres metros e trinta e oito decímetros cadrados; planta baixa,cunha superficie aproximada de ce
Estado:
Vixente

Poxa o día 30/10/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: MOBLES
Localización:
Ru Rourís, nº 3, piso baixo h (praza garaxe nº 7), Concello de Brión
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/09/2017 ás 13:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Local dous sito na planta baixa da casa sinalada co número seis da rúa Arxentina n.º 6, que vén ser a situada á dereita do edificio e destinada a prazas de garaxe, cunha superficie construída de 181,54 m2 e superficie útil de 178,99 m2.
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/09/2017 ás 12:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón: Local na entreplanta do edificio A, que forma parte do conxunto urbanístico sito na estrada de Castela, sen número (parcela Cocheiras), destinado a usos comerciais, da superficie construída de mil douscentos corenta e nove metros cadra
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Narón: Labradío no Lugar do Ponto, coñecido por Cortina de Arriba, parroquia de Santa Rita, da superficie de trescentos vinte e cinco metros cadrados.
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Sada. Piso destinado a vivenda, identificado coa letra "B", no número 16 da rúa Párroco Villanueva. Superficie útil de 66 m2. Ten como anexo unha praza de garaxe e un trasteiro
Estado:
Vixente

Poxa o día 27/09/2017 ás 10:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
Concello de Ares -Vivenda sita en Avenida do Mazote s/n en Ares,da planta baixa con letra A e da superficie construída de sesenta e oito metros cadrados. -Vivenda de planta baixa con letra B na Avenida do Mazote s/n,portal uno no municipio de Ares,da su
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE ARTEIXO URBANA.- PLANTA BAIXA NO PORTAL 3 DUN EDIFICIO, SINALADO CO NÚMERO 3 DA RUA DÁ CODESEIRA, NO LUGAR DE TORROAL-MEICENDE, PARROQUIA DE PASTORIZA, MUNICIPIO DE ARTEIXO,. É UN LOCAL QUE OCUPA A SUPERFÍCIE ÚTIL DE CENTO CORENTA E DOUS METR
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 01/12/2017
Tipo de bens: INMOBLES
Localización:
CONCELLO DE SADA NUMERO TRES.PISO SEGUNDO,DA CASA SINALADA CO NUMERO CATRO DA RÚA SEN NOME, HOXE RÚA VENEZUELA, DESTINADO A VIVENDA.OCUPA A SUPERFICIE CONSTRUÍDA,CON INCLUSION DOS VOOS,DE SESENTA METROS METROS SETENTA E OITO DECIMETROS CADRADOS, E UTIL D
Estado:
Vixente

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/10/2017