Páxinas
Novas

Listas de emprego temporal

Analista programador

Arquitecto

Arquitecto técnico

Axudante de cociña

Auxiliar Tecnico. Servizo Vias e Obras

Costureiro

Delineante

Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos

Enxeñeiro/a técnico/a industrial

Enxeñeiro Técnico en topografía

Enxeñeiro/a técnico/a de vías e obras

Oficial Imprenta

Oficial/a Operario/a Servicios Varios

Psicólogo

Técnico Financeiro-Tributario

Tecnico Politicas Igualdade e Politicas Publicas

Tecnico Servizos Sociais Subgrupo A 1

Tecnico-a Xestion Administracion Xeral

Técnico/a de normalización lingüística

Técnica/o de Organización

Técnico/a prevención Riscos Laborais

Técnico Superior de Informática

Técnica/o Superior Unión Europea

Técnico/a de Xestión económico-financeira

Técnico Xestión de Proxectos

Tecnico-a Xestion Proxectos - Area Administrativa

Técnico de Administración Xeral (A1)

Técnico de son (C1)