Páxinas
Novas

Recursos Humanos

Proceso selectivo para posto de Enxeñeiro Técnico en topografía

Proceso selectivo de elaboración de listas aspirantes para nomeamento como persoal funcionario interino e/ou contratacións de persoal laboral temporal de arquitectos

Proceso selectivo para elaborar listas de persoal interino e/o laboral temporal de técnico financeiro-tributario (A1)