Páxinas
Novas

Novas

Bolsas para estudos artísticos 2017: Datas das probas
Páxinas suxeridas
 • Cultura
  Información sobre premios, rede cultural, bolsas, publicacións, etc.
 • Charlas para as familias
 • Salas Municipais
  Relación de salas dos concellos destinadas a actuacións e concertos
 • I Premio “Begoña Caamaño”
  En memoria da xornalista, escritora, activista cultural e feminista galega Begoña Caamaño, e coa finalidade de recoñecer as persoas e iniciativas culturais e artísticas que promoven socialmente a igualdade de xénero desde o campo da cultura, a Deputación da Coruña convoca o Premio Begoña Caamaño á Mellor Iniciativa Cultural pola de Igualdade de Xénero
 • Bolsas e axudas
  Anuncios de bolsas e axudas para estudos de danza
 • Deportes
  Información relacionada coa promoción do deporte na provincia
 • Bolsas
  Bolsas de investigación, estudos artísticos, deportistas, danza, etc.

Bolsas para estudos artísticos 2017: Datas das probas

08 de Xuño de 2017

Datas para a realización de probas:

 • Área de Interpretación: As probas terán lugar o día 10 de xullo
 • Área de Música: As probas terán lugar o día 10 de xullo.
 • Área de Danza: As probas terán lugar o día 11 de xullo

Para todas as áreas, comunicarase en breve o lugar, hora e contido das probas que se han realizar.

Mais información