Páxinas
Novas

Economía e facenda

Orzamentos
e modificacións

Exercicio 2017

Orzamento

Exercicio 2016

Orzamento

Expedientes de modificación de Crédito 2016

  Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2016

Xaneiro  Abril  Xullo  Outubro
Febreiro  Maio  Agosto  Novembro
Marzo Xuño  Setembro  

 

Exercicios anteriores

2015

2014

2013

Facturación 
electrónica

Normativa interna da Deputación sobre tramitación da factura electrónica:

Outros 
informes

Acordo en materia de xestión orzamentaria

Reais Decretos Leis 4/2012 e 7/2012

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

 • Pago global a proveedores 

 

 • 2017
 • 2016
  • 2015
 
  •  2014
 • Pago por entidades 
  • 2015
 
  • 2014
 • Relación de facturas pagadas

Asignacións
Grupos Políticos