Páxinas
Novas

Direccións electrónicas do Presidente/a e dos Deputados/as

APELLIDOS Y NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO
CAÍNZOS VÁZQUEZ, JAVIER javier.cainzos@dacoruna.gal
CALVELO MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS jose.calvelo@dacoruna.gal
DELSO CARREIRA, CLAUDIA claudia.delso@dacoruna.gal
DÍAZ GRANDÍO, DANIEL daniel.diaz@dacoruna.gal
DIESTE ORTIGUEIRA, JUAN JOSÉ juan.dieste@dacoruna.gal
DIOS DIZ, MANUEL manuel.dios@dacoruna.gal
FERNÁNDEZ PIÑEIRO, BERNARDO bernardo.fernandez@dacoruna.gal
FRAGA SAÉNZ, MARÍA ROCÍO rocio.fraga@dacoruna.gal
FRANCO POUSO, MARÍA ÁNGELA anxela.franco@dacoruna.gal
GALEGO FEAL, GUMERSINDO PEDRO gumersindo.galego@dacoruna.gal
GALLEGO NEIRA, ROSA MARÍA rosa.gallego@dacoruna.gal
GARCÍA CARDESO, JOSÉ ANDRÉS joseandres.garcia@dacoruna.gal
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ LUIS joseluis.garcia.garcia@dacoruna.gal
GARCÍA GÓMEZ, SUSANA susana.garcia@dacoruna.gal
GARCÍA LIÑARES, JOSÉ jose.garcia.linares@dacoruna.gal
GARCÍA SEOANE, ÁNGEL angel.garcia@dacoruna.gal
GONZÁLEZ FORMOSO, VALENTÍN valentin.gonzalez@dacoruna.gal
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS, AGUSTÍN agustin.hernandez@dacoruna.gal
LEIRA PIÑEIRO, ANTONIO antonio.leira@dacoruna.gal
MUIÑO ESPASANDÍN, MANUEL manuel.muino@dacoruna.gal
OUJO POUSO, JOSÉ LUIS luis.oujo@dacoruna.gal
PADÍN FERNÁNDEZ, MARIEL mariel.padin@dacoruna.gal
PARGA VEIGA, EDUARDO JOSÉ eduardo.parga@dacoruna.gal
PENABAD MURAS, JUAN VICENTE juan.penabad@dacoruna.gal
PEQUEÑO CASTRO, JOSÉ MANUEL josemanuel.pequeno@dacoruna.gal
REGUEIRA VARELA, XOSÉ xose.regueira@dacoruna.gal
RIVAS CARIDAD, MANUEL manuel.rivas@dacoruna.gal
RUBIDO RAMONDE. LUIS luis.rubido@cedeira.es
SACRISTÁN DE DIEGO, JULIO julio.sacristan@dacoruna.gal
SANMARTÍN REI, MARÍA GORETTI goretti.sanmartin@dacoruna.gal
SOTO VIVERO, XESÚS MANUEL xesus.soto@dacoruna.gal