Páxinas
Novas

Declaracións institucionais

Declaración institucional en apoio á poboación de refuxiados saharauíes
30/06/2017
Declaración institucional en relación coa adhesión da Deputación Provincial da Courña á "Declaración de Sevilla: O compromsio das cidades pola economía ciruclar"
26/05/2017
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DOS GRUPOS PROVINCIAIS P.P, PSDG-PSOE, B.N.G, MAREA ATLÁNTICA, COMPOSTELA ABERTA, E ALTERNATIVA DOS VECIÑOS EN RELACIÓN CO ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS ACONTECIDO EN SIRIA O 4 DE ABRIL DE 2017
28/04/2017
Declaración institucional de apoio aos bolos celtas como ben inmaterial
31/03/2017
Declaración institucional de apoio á infraestrutura ferroviaria entre as comarcas de Ferrol e A Coruña
31/03/2017
Declaración institucional para conmemorar o día 24 de febreiro, Día de Rosalía de Castro
24/02/2017
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO DÍA ESCOLAR POLA NON VIOLENCIA E A PAZ
27/01/2017
Declaración institucional sobre a problemática das prazas de tesourería municipal
27/01/2017