Páxinas
Novas

Campaña de Vela

 

QUENDA

 CONCELLO

PRAZO INSCRICIÓN NO CONCELLO

1ª quenda

(do 2 ao 6 de xullo)

 

PORTO DO SON

 

do 01/06/2018 AO 20/06/2018

2ª quenda

(do 9 ao 13 de xullo)

 

CARNOTA

 

do 01/06/2018 AO 27/06/2018

3ª quenda

(do 16 ao 20 de xullo)

 

LAXE

 

do 01/06/2018 AO 04/07/2018

4ª quenda

(do 23 ao 27 de xullo)

 

OLEIROS

 

do 01/06/2018 AO 11/07/2018

5ª quenda

(do 30 de xullo ao 3 de agosto)

 

ARES

 

do 01/06/2018 AO 18/07/2018

6ª quenda

(do 6 ao 10 de agosto)

 

VALDOVIÑO

 

do 01/06/2018 AO 25/07/2018

 

 

Para rapaces/zas de 9 a 18 anos, ambas idades incluídas, pertencentes ós ámbitos comarcais dos concellos sedes. É imprescindible que saiban nadar.

Con prioridade para os/as nenos/as empadroados/as nos concellos onde se fai a campaña de vela.

INSCRICIÓNS:
NOS CONCELLOS PARTICIPANTES (PORTO DO SON, CARNOTA, LAXE, OLEIROS, ARES E VALDOVIÑO)

DURACIÓN DO CURSO:
1 SEMANA, DE LUNS A VENRES, EN DÚAS QUENDAS
Telf. 981 08 06 44
gabinete.deportes@dacoruna.gal

INFORMACIÓN XERAL
Lugar: zona marítima ou embalse a definir polo concello.
Duración: unha semana, de luns a venres, ambos inclusive.
Distribución dos grupos:
Grupo A pola mañá de 10.00 a 14.00 horas.
Grupo B pola tarde de 16.00 a 20.00 horas.
A incorporación e regreso dende as instalacións de celebración dos
cursos correrá a cargo dos participantes.

DESTINATARIOS:

Xóvenes de 9 a 18 anos, ambos inclusive, cumpridos a 31 de decembro de 2018, empadroados na provincia de A Coruña. Terán preferencia os residentes nos concellos do ámbito comarcal do concello-sede do curso.

COTA DE INSCRICIÓN:
25 €, que se ingresarán na conta que determinará a Deputación da Coruña, É importante que no concepto da transferencia aparezcan os seguientes datos para poder localizalas:

- CAMPAÑA DE VELA 2018
- Concello Sede
- Nome e apelidos do/a neno/a.

A Deputación da Coruña informará puntualmente do número de conta a través da páxina web www.dacoruna.gal/deportes.

ACTIVIDADES:
No programa “CAMPAÑA DE VELA 2018” participarás en moitas actividades relacionadas coa navegación, entre as que podemos destacar:
– Iniciación ós conceptos teóricos da navegación a vela.
– Iniciación ó coñecemento básico dos nós mariños.
– Realización práctica de navegación a vela.

INSCRICIÓN E DATOS XERAIS
Inscrición: nos concellos participantes (Porto do Son, Carnota, Laxe, Oleiros, Ares e Valdoviño).

Documentación: para formaliza-la inscrición debes entregar no concello:

 • Certificado de empadroamento.
 •  Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos pais
  ou titor do solicitante.
 • Fotocopia do DNI, ou do libro de familia.
 • Copia de aboamento da cota de inscrición (logo de confirmada
  a praza por parte do concello).
 • No caso de tratamento médico ou doenza entregarase xustificante
  médico asinado polo facultativo pertinente.