Páxinas
Novas

Rede Cultural da Deputación da Coruña

PRAZO DE SOLICITUDE DE ESPECTÁCULOS

O prazo de presentación de solicitudes será desde as 00:00 horas do 22 de abril de 2016 ata ás 14:00 horas do 12 de maio de 2016.

 PROGRAMA  Nº DE SOLICITUDES   
  Concellos máis de 15.000 hab. Concellos entre 15 .000 e 5.001 hab.  Concellos menos de 5.000 hab. Entidade 
 XXXIII Programa de música e teatro para grupos non profesionais 6 4 3 1
 XXVIII Programa de teatro e monicreques para compañías profesionais  4
 XXIX Ciclo de música para intérpretes profesionais  4
 X Programa para compañías de danza profesionais e outras actividades escénicas  4
I Programa de Cine 4 7 8 -

 

 

Porcentaxes de pagamento

Concellos:

- En concellos de menos 5.000 habitantes:

Concellos: 25 % do importe do espectáculo
Deputación: 75 % do importe do espectáculo

- En concellos entre 5.001 e 15.000 habitantes:

Concellos: 50 % do importe do espectáculo
Deputación: 50 % do importe do espectáculo

- En concellos entre 15.001 e 50.000 habitantes:

Concello: 60 % do importe do espectáculo
Deputación: 40 % do importe do espectáculo

- En concellos de máis 50.000 habitantes:

Concellos: 70 % do importe do espectáculo
Deputación: 30 % do importe do espectáculo

Entidades:

As porcentaxes de pagamento da actuación serán as seguintes:

Entidade: 50 % do importe do espectáculo
Deputación: 50 % do importe do espectáculo