galego | castellano
: Cultura

Rede Cultural da Deputación da Coruña

- Convocatoria de sinatura do convenio da Rede Cultural, que terá lugar nas datas que se sinalan deseguido:

 • ZONA A: CORCUBIÓN: 6 XULLO 2015 (De 9:30 – 14:00)  
  LUGAR: CASA DO CONCELLO PRAZA DE JOSÉ CARRERA nº 1 CORCUBIÓN 
 • ZONA B: RIANXO: 7 XULLO 2015 (De 9:30 – 14:00)
  LUGAR: AUDITORIO SOCIOCULTURAL AUTORES RIANXEIRA – PARQUE GALICIA (ao final do porto) RIANXO 
 • ZONA C: SANTIAGO COMPOSTELA: 8 DE XULLO DE 2015 (De 9:30 – 13:30)
  LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL DO ENSANCHE r/ FRAI ROSENDO SALVADO nº 14-16 baixo 
 • ZONA D: FERROL: 9 XULLO 2015 (De 9:30 – 14:00)
  LUGAR: OFICINA RECADACIÓN DEPUTACIÓN, PRAZA DO CONCELLO, XUBIA NARÓN 
 • ZONA E: A CORUÑA: 10 XULLO DE 2015 (De 9:00 – 14:00)
  LUGAR: 6º ANDAR DO PAZO PROVINCIAL Avda. Alférez Provisional, 2 A CORUÑA 

Se non pode asistir, poderá vostede delegar noutra persoa mediante autorización por escrito. No caso de non asinar o convenio iniciarase o expediente de anulación da correspondente actuación, quedando, ademáis, excluído do programa na próxima convocatoria.

ENTIDADES SOLICITANTES: Lémbrolle que para poder asinar o convenio é imprescindible presentar a fotocopia do SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.