Páxinas
Novas

Bolsas

As convocatorias de bolsas para deportistas, de investigación e de perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 2016, tramitaránse dexeito telemático.

Os requisitos imprescindibles para a tramitación telemática son:

 • Correo electrónico do solicitante.
 • Certificado dixital do solicitante.
 • Certificado dixital do representante perante a Deputación (se é distinto do solicitante).

Para máis información sobre os certificados dixitais poderán consultar os seguintes enderezos:

https://www.cert.fnmt.es/

http://www.dnielectronico.es

Pode acceder á plataforma de solicitude pulsando aquí

BOLSAS PARA ESTUDOS DE DANZA

Destinadas a alumnos do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña
 
Modelo de solicitude de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica para alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación:
PDF | OpenOffice ]
 
 

BOLSAS DE INVESTIGACIÓN

Destinadas a titulados universitarios

 

Os bolseiros de investigación deberán presentar no expediente telemático, a través de Doc. Adicional:

   • Un documento de aceptación da bolsa e declaración de non estár incursos en causa de incompatibilidade.
   • Impreso de certificación de datos bancarios segundo o modelo oficial da Deputación Provincial, sólo no caso de non presentalo na solicitude.

Tramitación telemática

BOLSAS DE ESTUDOS ARTÍSTICOS

Para o perfeccionamento de estudos artísticos fora da Cominidade Autónoma de Galicia

 

 • Datas para a realización das probas
  • Área de Danza
   As probas terán lugar o día 11 de xullo a partir das 10:00h, no Conservatorio Profesional de Danza, Rúa da Franja 14
  • Área de Interpretación
   As probas terán lugar o día 11 de xullo a partir das 10.00h, no Teatro Colón, Avda. da Mariña 7.
  • Área de Música
   As probas terán lugar o día 18 de xullo a partir das 10.00h, no Conservatorio Profesional de Música, Praza do Conservatorio s/n.
   Para a realización da proba poderase levar acompañante de piano e contrabaixo.
  • Para todas as áreas, comunicarase a través da páxina web, o día 5 de xullo, o contido das probas e a orde de actuación dos aspirantes.

Tramitación telemática

BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 

Destinadas a apoiar a práctica e o rendimento deportivo, tanto en relación ao perfecionamento técnico e obtención de maior rendimento nas respectivas modalidades deportivas, como posibilitar a súa participación en eventos deportivos, facilitándolles aos deportistas da provincia o acceso a unha preparación integral axeitada.