Concellos

PLANS

PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI)

PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS PCC (2008-2011)

PROXECTO MANDEO

PLANS ANTERIORES

  • PLAN ANTICRISE 1 (2009)
  • PLAN ANTICRISE 2 (2009)
  • PLAN COMPLEMENTARIO AO FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL (2009)
  • PARQUES INFANTÍS 2009
  • PLAN DE ILUMINACIÓN 2008
  • OUTROS PROXECTOS FEDER 2008