Inicio

Novas

Europa
21/01/2014
Os comisarios Maria Damanaki e Günther Oettinger presentaron hoxe un novo plan de acción para facilitar o desenvolvemento do sector da enerxía mariña renovable en Europa
 
21/01/2014
Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia, e Werner Hoyer, presidente do Banco Europeo de Investimentos (BEI) hoxe emitiron unha declaración conxunta na interacción entre as actividades do Grupo BEI e o control das axudas estatais. Esta declaración conxunta proporciona un entendemento común sobre as normas aplicables e unha base para unha maior cooperación co fin de mellorar a eficacia das súas respectivas actividades
 
20/01/2014
 A Comisión Europea presentou hoxe en Bruxelas unha proposta para mellorar Eures, a rede paneuropea de procura de emprego. O obxectivo é conectar un maior número de vacantes coa cidadanía europea que busca traballo noutros Estados membros.
20/01/2014
 Todos os Estados membros da UE incorporaron xa aos seus ordenamentos xurídicos nacionais as normas da Unión Europea destinadas a loitar contra a discriminación por motivos de sexo, de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual. Agora ben necesítanse esforzos adicionais para aplicalas na práctica. Estas son as conclusións máis importantes do novo Informe publicado hoxe pola Comisión Europea. 
20/01/2014
 Segundo unha proposta que acaba de presentar a Comisión Europea, a rede paneuropea de procura de emprego EURES veríase reforzada para proporcionar máis ofertas de emprego, aumentar a probabilidade de correspondencias laborais adecuadas e axudar os empregadores, especialmente as pequenas e medianas empresas, a cubrir vacantes dun modo máis rápido e eficaz.