galego | castellano
: Cultura

Rede Cultural da Deputación da Coruña

Prazo de solicitude de grupos: entre o 31 de marzo de 2015 e o 20 de abril de 2015, ámbolos dous incluídos: BOP

Como novidades:

  • a tramitación dos programas será de xeito telemático
  • deberá presentarse unha solicitude completa por cada espectáculo

Os requisitos imprescindibles para a tramitación telemática son:

  • Correo electrónico da entidade.

  • Certificado dixital do administador da empresa (Profesionais) ou da persoa que ocupe a presidencia da asociación (Non Profesionais)

  • Certificado dixital do representante, se é distinto dos anteriores.

 

Para máis información sobre os certificados dixitais poderán consultar os seguintes enderezos:

 

https://www.cert.fnmt.es/

 

http://www.dnielectronico.es