galego | castellano
: Cultura

Rede Cultural da Deputación da Coruña

- Convocatoria de sinatura do convenio da Rede Cultural, que terá lugar nas datas que se sinalan deseguido:

  • ZONA A: CORCUBIÓN: 6 XULLO 2015 (De 9:30 – 14:00)  
  • ZONA B: RIANXO: 7 XULLO 2015 (De 9:30 – 14:00)
  • ZONA C: SANTIAGO COMPOSTELA: 8 DE XULLO DE 2015 (De 9:30 – 13:30)
  • ZONA D: FERROL: 9 XULLO 2015 (De 9:30 – 14:00)
  • ZONA E: A CORUÑA: 10 XULLO DE 2015 (De 9:00 – 14:00)