galego | castellano
Inicio

Cultura

 • Deportes
  Web de deportes
 • Biblioteca
  A biblioteca da deputación é pública e de temática xeral. Fundada no XIX contén, ademais de libros e revistas, unha espléndida colección de partituras e está situada no edificio do Teatro Rosalía de Castro.
 • Rede Cultural da Deputación da Coruña
  Programas de música e teatro para grupos non profesionais, de música clásica para intérpretes profesionais e de teatro e marionetas para compañías profesionais.
 • Premios
  Convocatorias de premios e concursos
 • Bolsas
  Bolsas de investigación, estudos artísticos, etc.
 • Centros educativos
  Información sobre o Conservatorio Profesional de Danza, o Instituto De Educacion Secundaria Rafael Puga Ramón e o Colexio Calvo Sotelo
 • Publicacións
  Base de datos de publicacións